Za nami Koprzywnickie Zmagania w Sportach Niezwykłych. Impreza była częścią akcji "Aktywne Świętokrzyskie", miała otwarty charakter, a głównym jej celem była integracja połączona z aktywizacją fizyczną i społeczną. Dziękujemy wszystkim gościom, zawodnikom i kibicom za stworzenie atmosfery pełnej spontaniczności i przyjaźni, pozbawionej napięć i stresu. Organizatorem Zmagań była Fundacja La Zebra, projekt dofinansował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Więcej w galerii.

Za nami V już edycja Mistrzostw Środowiskowych Domów Samopomocy w Tenisie Stołowym. Udział wzięło osiem drużyn, z których w zawodach czynnie startowało łącznie ponad 50 zawodników w grach singlowych i deblowych. Graliśmy jak zawsze na obiektach Szkoły Podstawowej w Niedźwicach. Tym razem w klasyfikacji generalnej zwyciężyła bezapelacyjnie drużyna ze Starachowic przed czarnym koniem - zespołem ze Świniar. Gratulujemy! Turniej odbywał się w tym roku pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Burmistrza Koprzywnicy Marka Jońcy.

Projekt dofinansował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji w aktualnościach.

Przekaż 1% podatku

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zajęcia edukacyjne z zakresu upowszechniania ekologii z elementami hortiterapii” w jesiennych miesiącach przeprowadzono prace związane z tworzeniem ścieżki sensorycznej, zabezpieczeniem posadzonych roślin przed zimą, pogadanki z uczestnikami na tematy proekologiczne oraz prowadzono zajęcia z etnobotaniki.

Uczestnicy projektu podczas zajęć poznają związki między roślinnością a ich rolą w kulturze, uzupełnią swoją wiedzę o uprawie i użytkowaniu roślin oraz zapoznają się z samym pojęciem tej nauki ale również z zastosowaniem roślin , które w jakikolwiek sposób są użytkowane przez człowieka — a więc zarówno rośliny uprawne, jak i dziko rosnące, używane do konsumpcji spożywczej, do celów przemysłowych, w lecznictwie, w magii, jako budulec, drewno na wyroby itd.

W przypadku tego projektu wstępem do tej części zajęć były wcześniejsze obserwacje uczestników podczas wykonywania nasadzeń - zapoznanie się z poszczególnymi roślinami i ich zastosowaniem. Poznali już część wiadomości o pochodzeniu, historii, rozprzestrzenieniu i sposobie użytkowania dzikich i udomowionych roślin oraz o ich dostosowaniu przez człowieka do jego otoczenia. Wszystkie wiadomości dostosowane zostały do grupy osób biorących udział w projekcie.

 

Obecnie uczestnicy w czasie zajęć wykonują również różnego rodzaju ozdoby z wykorzystaniem elementów naturalnych jak również roślinnych , w tym zebranych do tej pory (m.in. szyszki, kwiaty na suche bukiety czy obrazy, elementy drewniane). Kolejny cykl zajęć z etnobotaniki będzie obejmował poznanie sposobów, mechanizmów i kulturowego kontekstu używania roślin w życiu codziennym.

 

Projekt pn. „Zajęcia edukacyjne z zakresu upowszechniania ekologii z elementami hortiterapii” realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej we współpracy z Fundacją La Zebra, współfinansowany przez Fundację PZU.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 lipca 2016 r. Fundacja PZU ogłosiła wyniki konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”. Projekt „Zajęcia edukacyjne z zakresu upowszechniania ekologii z elementami hortiterapii” Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej został jednym z laureatów konkursu. 
Projekt realizowany będzie, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie z Fundacją La Zebra z Krzcina w Gminie Koprzywnica.
Grupą docelową projektu jest 20 beneficjentów osób niepełnosprawnych intelektualnie – podopiecznych Fundacji La Zebra. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz zwiększenie ich szans na włączenie społeczne i zawodowe, poprzez ich uczestnictwo w działaniach wspomagających rozwój, umiejętności społeczne - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu upowszechniania informacji dotyczących ekologii oraz pobudzenie do działań na rzecz ochrony środowiska - rozwinięcie umiejętności pielęgnowania roślin.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
⦁    przeprowadzenie cyklu edukacyjnych zajęć warsztatowych nt. ekologii;
⦁    wykonanie ścieżki sensorycznej, którą można będzie poznawać przez stopy, kolana, całe ciało (projekt ścieżki - wielkość i faktura poszczególnych pól oraz jej realizacja będzie wykonane przy współudziale beneficjentów – osób niepełnosprawnych intelektualnie);
⦁    zagospodarowanie części działki użytkowanej przez Fundację La Zebra, partnera w projekcie, na kącik do hortiterapii – nasadzone zostaną rośliny o różnej wielkości i kształtach liści, zostaną umieszczone gotowe hotele dla owadów i budki dla ptaków;
⦁    organizacja spotkania integracyjnego na podsumowanie projektu.
Realizacja projektu rozbudzi zainteresowanie beneficjentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, światem przyrody, uwrażliwi na jego piękno i zadziwiające funkcjonowanie, wykształci poczucie odpowiedzialności człowieka za stan środowiska i przekona o zależności człowieka od przyrody i konieczności jej ochrony. 

 

 

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

GALERIA 2016

 

Fundacja La Zebra jest  organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego na terenie powiatu sandomierskiego.

Fundacja została założona z potrzeby kontynuacji i dalszego rozwoju dotychczasowych działań Fundatorów.

Idee jej działalności obejmują m.in. wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, młodzieży, rodziny, dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadząc działalność statutową staramy się wspomagać rozwój społeczności lokalnej, działamy na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, a także rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Fundacja La Zebra skupia wokół siebie wysokiej klasy kadrę z długoletnim doświadczeniem, merytorycznie przygotowaną zarówno do organizacji planowanych przedsięwzięć, jak również do ich prowadzenia i bieżącej obsługi. Dysponujemy potencjałem, który bezpośrednio zaowocuje stworzeniem sieci oparcia społecznego dla zróżnicowanej i rozległej części społeczności, jednocześnie przyczyniając się walnie do jej rozwoju w wielu aspektach życia.