Co nowego w Środowiskowym Domu. Kliknij na zdjęcie, żeby sprawdzić :-)

Informujemy, iż zakończono ocenę ofert , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe  numer 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020; na przedsięwzięcie 2.3.1 "Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej." O tytule : „Utworzenie ogólnodostępnego ogrodu sensorycznego”

 

Jednocześnie informujemy, że oferentom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia  informacji o wyniku oceny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się w załączonych dokumentach dostępnych do pobrania w zakładce aktualności

Za nami Koprzywnickie Zmagania w Sportach Niezwykłych. Impreza była częścią akcji "Aktywne Świętokrzyskie", miała otwarty charakter, a głównym jej celem była integracja połączona z aktywizacją fizyczną i społeczną. Dziękujemy wszystkim gościom, zawodnikom i kibicom za stworzenie atmosfery pełnej spontaniczności i przyjaźni, pozbawionej napięć i stresu. Organizatorem Zmagań była Fundacja La Zebra, projekt dofinansował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Więcej w galerii.

Za nami V już edycja Mistrzostw Środowiskowych Domów Samopomocy w Tenisie Stołowym. Udział wzięło osiem drużyn, z których w zawodach czynnie startowało łącznie ponad 50 zawodników w grach singlowych i deblowych. Graliśmy jak zawsze na obiektach Szkoły Podstawowej w Niedźwicach. Tym razem w klasyfikacji generalnej zwyciężyła bezapelacyjnie drużyna ze Starachowic przed czarnym koniem - zespołem ze Świniar. Gratulujemy! Turniej odbywał się w tym roku pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Burmistrza Koprzywnicy Marka Jońcy.

Projekt dofinansował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji w aktualnościach.

Przekaż 1% podatku

Fundacja La Zebra jest  organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego na terenie powiatu sandomierskiego.

Fundacja została założona z potrzeby kontynuacji i dalszego rozwoju dotychczasowych działań Fundatorów.

Idee jej działalności obejmują m.in. wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, młodzieży, rodziny, dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadząc działalność statutową staramy się wspomagać rozwój społeczności lokalnej, działamy na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, a także rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Fundacja La Zebra skupia wokół siebie wysokiej klasy kadrę z długoletnim doświadczeniem, merytorycznie przygotowaną zarówno do organizacji planowanych przedsięwzięć, jak również do ich prowadzenia i bieżącej obsługi. Dysponujemy potencjałem, który bezpośrednio zaowocuje stworzeniem sieci oparcia społecznego dla zróżnicowanej i rozległej części społeczności, jednocześnie przyczyniając się walnie do jej rozwoju w wielu aspektach życia.