Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie

 
 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra we Krzcinie działa od października 2012 roku. Jest miejscem, gdzie wsparcie znajdują nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny i bliscy.
Uczestniy biorą udział w zajęciach w ramach pracowni gospodarstwa domowego i zaradności życiowej, komputerowej, plastycznej, technicznej i fizjoterapii. Korzystają także z pomocy psychologa, biorą udział w zajęciach rekreacyjnych i wydarzeniach kulturalnych. 
Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych, w dotępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia).
 
 
 
 
 
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie 
gm. Koprzywnica 
 zaprasza wszystkich chętnych do składania zgłoszeń w celu uczestnictwa w zajęciach ŚDS. 

Oferujemy terapię dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami neurologicznymi a także wymagających wsparcia placówki typu dziennego. 

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez nas zajęciach terapeutycznych, 
bądź chcesz by ktoś z Twoich bliskich brał w nich udział - skontaktuj się z nami, my pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności. 

 Adres: Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica 

 tel. 15 847 60 44
Środowiskowy Dom Samopomocy korzysta z Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2018:

W czerwcu 2019r pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.
Od listopada 2018r do czerwca 2019 r wydano 99 paczek dla 25 osób potrzebujących - zakwalifikowanych do programu.
Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze
 Dostęp do Podprogramu 2018 zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy. Fundacja La Zebra - ŚDS wspierała poprzez POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 osoby i rodziny podlegające dyskryminacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2018 objęte były: rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne oraz osoby starsze i samotne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych.
Celem Programu jest:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 
Fundacja La Zebra – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzcinie wraz z Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje na terenie miejscowości Krzcin jako OPL Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018. Środowiskowy Dom Samopomocy  jako OPL ściśle współpracuje w zakresie realizacji tej formy pomocy żywnościowej z Caritas Diecezji Sandomierskiej – OPR na podstawie stosownej umowy. Żywność jest pobierana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz. Wydawanie żywności odbywa się w dniu przywiezienia do placówki lub w dniu następnym. ŚDS dysponuje odpowiednim zapleczem administracyjno - biurowym oraz pomieszczeniami do wydawania żywności i realizacji warsztatów w formie spotkań, szkoleń itp.
Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek dla 25 osób, dla których zostały wydane skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy oraz Łoniowie to jedna z form wsparcia w ramach Podprogramu 2018. Kolejną jest realizacja działań towarzyszących płatnych w ramach współpracy z OPR – Caritas Diecezji Sandomierskiej. Następną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez włączanie ich we wszelkiego rodzaju działania na rzecz włączenia społecznego uczestników Programu POPŻ 2018. Odbywa się to w bezpośredni sposób za pomocą następujących działań:
‒        Ogłaszanie naboru do Programu POPŻ 2017, Caritasu Parafialnego i wywieszanie plakatów;
‒        Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami ,,Caritas”
‒        Pomoc w  wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej;
‒        Pomoc osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 w realizacji samego zadania – pomoc przy rozładunku;
‒        Angażowanie osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 do realizacji różnych akcji we współpracy z Caritas Diecezji Sandomierskiej
‒        Zorganizowanie przywozu i rozprowadzanie żywności wśród najbardziej potrzebujących rodzin;
‒        Wyszukiwanie wśród mieszkańców osób samotnych, chorych, którym możemy pomóc;
‒        Pomoc w wypełnianiu różnorodnej dokumentacji;
‒        Prowadzenie akcji informacyjnej składania 1 % podatku przy zeznaniu podatkowym na Fundację La Zebra
‒        Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łoniowie oraz Koprzywnicy
‒        Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
‒        trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
‒        trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,  w instytucjach kultury;
‒        trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
‒        poradnictwo psychologiczne;
‒        pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
‒        pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
‒        niezbędną opiekę;
‒        terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra

 
w Krzcinie gm. Koprzywnica 
 
zaprasza wszystkich chętnych do składania zgłoszeń w celu uczestnictwa w zajęciach ŚDS.
Oferujemy terapię dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami neurologicznymi a także wymagających wsparcia placówki typu dziennego.
 
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez nas zajęciach terapeutycznych, bądź chcesz by ktoś z Twoich bliskich brał w nich udział  - skontaktuj się z nami, my pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności. 
 
Adres: Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica
 
tel. 15 847 60 44
 
 
Copyright ©2017 Fundacja La Zebra, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem